Kiedy ptaki przylatują do Polski

ADVERTS
levasan.net.pl
verlaven.net.pl
Przyloty ptakówluty 2008
Szpak (Sturnus vulgaris) - 03 02 2008 Jasionka - Rzeszów
Siniak (Columba oenas) - 25 02 2008 Bieszczady Stuposiany
Skowronek polny (Alauda arvensis) - 27 02 2008  Stuposiany Bieszczady
 
marzec 2008
Żuraw (Grus grus) - 08 03 2008 Zalesie k/Przemyśla - klucz
Zięba (Fringilla coelebs) - 08 03 2008 Przemyśl
Śpiewak (Turdus philomelos) - 09 03 2008 Przemyśl - śpiewające
Orlik krzykliwy (Aquila pomarina) - 14 03 2008 - 1 lot Tyrawa Wołoska
Pliszka górska (Motacilla cinerea) - 14 03 2008 - 12 ptak Tyrawa Wołoska
Pliszka siwa (Motacilla alba) - 15 03 2008 - Zielonka p/Przemyślem
Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) - 16 03 2008 - Jasionka k/Rzeszowa
Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) - 16 03 2008 - Jasło
Kląskawka (Saxicola torquata) - 18 03 2008 - Jasionka k/Rzeszowa
Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) - 29 03 2008 - Jasionka k/Rzeszowa
ADVERTS
verlaven.net.pl
 
kwiecień 2008
Kulczyk (Serinus serinus) - 07 04 2008 - Przemyśl
Drozd obrożny (Turdus torquatus) - 08 04 2008 - Smerek
Kapturka (Sylvia atricapilla) - 09 04 2008 - Przemyśl
Dymówka (Hirundo rustica) - 10 04 2008 - Jasionka k/Rzeszowa
Dudek (Upupa epops) - 10 04 2008 - Jasionka k/Rzeszowa. Obs
Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) - 10 04 2008 - Przeworsk
Piegża (Sylvia curruca) - 10 04 2008 - Jasionka k/Rzeszowa
Kukułka (Cuculus canorus) - 12 04 2008 - Sędziszów Małopolski
Krętogłów (Jynx tgorquilla) - 17 04 2008 - Jasionka
 
maj 2008
Zaganiacz (Hippolais icterina) - Ropczyce
Wilga (Oriolus oriolus) - 04 05 2008 - Jasionka
Strumieniowka (Locustella fluviatilis) - 11 05 2008, Holubla
Łozowka (Acrocephalus palustris) - 12 05 2008 Jasionka gm. Dukla